info@aylakabalak.com 0(552) 688 40 68

Prof.Dr. Afife Ayla KABALAK

Prof. Dr. Afife Ayla KABALAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldum, 1993 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, 2006 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör ünvanlarını aldım. Yoğun Bakım yan dal uzmanıyım.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde klinik çalışmalarımın yanında 2012-2016 yıllarında Hastane Yöneticiliği Başhekim ve Başhekim yardımcılığı görevlerinde bulundum, Yoğun Bakım, Yanık Yoğun Bakım, Palyatif Bakım birimlerinin kurulması için görevlendirildim. Türkiye geneline örnek model olması için eğitim, işleyiş  ve yönetmeliklerin hazırlanması süreçlerinde görev aldım.

2016 yılında Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev aldım, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ünitesini kurdum ve sorumluluğunu yürüttüm.

GETAT, Anesteziyoloji, Ağrı Tedavisi, Yoğun Bakım, Palyatif Bakım, Yara Bakımı, Beslenme konularında eğitimler aldım, bilimsel çalışmalar yaptım, klinik uygulamalarda bulundum ve bilimsel toplantılarda eğitimler verdim. Yaklaşık 25 yıldır Geleneksel ve Tamamlayıcı tıpla ilgilenmekte ve modern tıpla entegre bir şekilde hastalarıma uygulamaya devam etmekteyim.

 

Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur, Ozon, Hipnoz, Kupa (hacamat), Mezoterapi, Proloterapi sertifikalarım bulunmakta olup halen muayenehanemde “Genel Tıp Yaklaşımları” yanında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” uygulamalarına ve “Bütünleştirici Tıp Tedavilerine” devam etmekteyim.

Üyesi olduğum, yönetiminde görev aldığım dernekler;

 • Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
 • Algoloji Derneği
 • Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği
 • Göğüs, Kalp, Damar, Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türkiye Yoğun Bakım Derneği
 • Palyatif Bakım Derneği
 • Ankara Hipnoz Derneği
 • Tıbbi Hipnoz Derneği
 • Türkiye Organ Nakli Koordinatörleri Derneği
 • Hasta, Yaşlı ve Engelli Bireyler Bakım ve Eğitim Derneği
 • İNOVARGE (İnovasyon ve Arge Derneği)

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp, Yara Bakımı, Ağrı Tedavisi ile ilgili bilimsel çalışmalar;

 Ulusal ve Uluslararası Makaleler

 1. Ayla Kabalak.Bitkisel tedavi ve anestezi riskleri. Anestezi Dergisi (ARUD)  10(2), 75- 82 (2002). 
 2. Kabalak AA, Soyal OB, Urfalioglu A, Saracoglu F, Gogus N. Menometrorrhagia and tachyarrhythmia after using oral and topical ginseng. Journal of Womens Health 13(7), 830-833 (2004).
 3. Ayla A. Kabalak, Oytun O. Senel, Nermin Gogus. The effects of transcranial electrical stimulation on opiate-induced analgesia in rats. Pain Research & Management 9, 203-206 (2004).
 4. Kabalak, M. Akcay, A. Ceylan, O. O. Senel and N. Gogus. The Effects of Transcranial Electrical Stimulation on Anaesthesia and Analgesia in Rats. The Journal of Veterinary Medical Science 67(4), 433-436 (2005).
 5. Ayla A. Kabalak, Murat Akcay, Feryal Akcay, Nermin Gogus. Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation Versus Ondansetron in the Prevention of Postoperative Vomiting following Pediatric Tonsillectomy. Journal of Alternative and Complementary Medicine, June, Volume 11, Number 3, 407-413 (2005).
 6. Ayla Kabalak, Suna Yoldas, Yeliz Ataman. Continuous axillary plexus blockade for anaesthesia and postoperative pain relief: Three cases and three technique. Internet Journal of Anesthesia, Volume 9, Number 2, (2005).
 7. Yasti C, Koç Orhan, Senel E, Kabalak A. Hot milk burns in children: an important entity among 764 scalding. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2011;17:419-22.
 8. Kabalak AA, Ekmekçioğlu E, Ceylan A, Kahveci K. The synergistic antinociceptive interactions of morphine and dexmedetomidine in rats with nerve-ligation injury. Hippokratia 2013;17(4):326-331.
 9. Ayla Kabalak, Aykut Urfalıoğlu. Kadın sağlığına alternatif yaklaşımlar. Kadın Doğum Dergisi 1(4), 244-50 (2003).
 10. Ayla Kabalak, Şeref Çelik, Veli F. Pehlivan, Nermin Göğüş. Artrogryposis multipleks konjenita sendromu ve anestezi. İnsizyon Dergisi 6(2), 105-109 (2003).
 11. . Ayla Kabalak, Ayşegül Ceylan, Berrin Altınören, Suna Yoldaş. Yanık hastasında hipnoterapi ile ağrı kontrolü. Yeni Tıp Dergisi, 22:184-185 (2005).
 12. Çınar Yastı, A. Ayla Kabalak. Yanık hastalarda enfeksiyon etkenleri ve sağ kalıma etkileri. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi 2012;1:1-4.
 13. Ayla Kabalak. Yanık yoğun bakıma özel sorunlar ve yönetimi. Türk Yoğun Bakım Dergisi 2012;4.171-179.
 14. Afife Ayla KABALAK. Effect of Music on Palliative Care Patients: Historical Development of Therapy With Turkish Music. Tradit Complem Med. doi: 10.5336/jtracom.2017-57190

Kitap Yazarlığı

Palyatif Bakım Kılavuzu. (Yara bakımı, Ozon Tedavisi, Beslenme, Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulamalar) 1. Baskı. 2018. ISBN: 978-605-9615-22-8

Kitap Çevirisi

Klinik Hipnoz (Editörler: Graham D. Burrows, Robb O. Stanley, Peter B. Bloom. Bölüm; Hasta Seçimi: Değerlendirme ve Hazırlama, Göstergeler ve Yan etkiler. Sayfa 57-75.)  

Ulusal ve Uluslararası Sunulan Bildiriler

 1. Kabalak, M. Akcay, A. Ceylan, N. Gögüs. The effects of transcranial electrical stimulation and opioid using on anaesthesia and analgesia in rats. European Society of Anaesthesiology Kongresi (ESA), European Journal of Anaesthesiology, Volume 20, Supplement 20, A 690, sayfa 180, Glasgow, İskoçya, 31 Mayıs-3 Haziran, 2003.
 2. Ayla Kabalak, Murat Akcay, Feryal Akcay, Nermin Gogus. Transcutaneous electrical acupoint stimulation versus ondansetron in the prevention of postoperative vomiting following paediatric tonsillectomy. European. Soc Anaesth. Kongresi (ESA), European Journal of Anaesthesiology, Supplement, 542, Viyana, Avusturya, 28 Mayıs-31 Mayıs, 2005.
 3. Kabalak, Ç. Yasti, E. Efetürk, U. Aydın. Hypnotherapy or medical treatment during dressing changes of burned patients: A prospective randomised study. 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), İstanbul, Turkey, September 13-16, 2006.
 4. Kabalak, Ebru Efeturk, Figen Leblebici, Isıl Karabeyoglu, Nermin Gogus. The synergistic antinociceptive interactions of morphine and dexmedetomidine in rats with nerve-ligation injury. 14th World Congress of Anaesthesiologists, Pain, 119, Cape Town, 2-7 March 2008.
 5. Ayla Kabalak, Çınar Yastı, Ebru Efetürk, Uğur Aydın. Hypnotherapy or medical treatment during dressing changes of burned patients: A prospective randomized study. IASP, September 2010.
 6. Çınar Yastı, Ayla Kabalak. Efficacy of ozonized olive oil in the treatment of infected burn wounds. The 111. Annual Congress of Japan Surgical Society, 2011.
 7. Ayla Kabalak, Çınar Yastı. Hypnotherapy for treatment of phantom limb pain: case report. 14. European Burns Association Congress, 14-17 September 2011, Netherlands.
 8. Afife Ayla Kabalak, Derya Karakaya, Orhan Koç. Negatif kapama sistemine yıkama, nemlendirme, dezenfeksiyon, oksijenizasyon ve doku stimülasyon özelliğinin eklenmesi yara iyileşmesine katkı sağlar mı? 3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi. Aralık, 2013, Antalya
 9. Afife Ayla Kabalak, Derya Karakaya, Dr. Orhan Koç. Ankara Ulus Devlet Hastanesi bası yaraları tedavi ve bakım uygulamaları.  3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Aralık 2013, Antalya
 10. Kabalak A. Anestezi ve postoperatif analjezi amaçlı devamlı aksiller pleksus blokajı: 2 olgu nedeniyle. ARUD Kongresi, Travma ve anestezi bildiri özet kitabı, sayfa 27, Kapadokya, 2-4 Nisan, 2004.
 11. Ayla Kabalak, Suna Yoldaş, Yeliz Ataman. Anestezi ve postoperatif analjezi amaçlı sürekli aksiller pleksus blokajı: olgu sunumu. 8. Ulusal Ağrı Kongresi, Özet Kitabı, sayfa 76, İstanbul, 18-21 Mayıs, 2005.
 12. Kabalak, A. Ceylan, B. Altınören, S. Yoldaş. Yanık hastasında hipnoterapi ile ağrı kontrolü: olgu sunumu. 8. Ulusal Ağrı Kongresi, Özet Kitabı, sayfa 72, İstanbul, 18-21 Mayıs, 2005.
 13. Ayla Kabalak, Çınar Yastı. Yanığa ikincil gelişen enfekte yaraların tedavisinde ozon uygulamasının etkinliği. TARK 44, TARD Dergisi, P-468, Antalya, 27-31 Ekim 2010.
 14. AA Kabalak, Ö Küçük, S Güler, Ayşe Genç. Yanık hasarında pansuman değişimi ve fizyoterapi için hipnoterapi uygulaması, 16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 2012, Antalya
 15. AA Kabalak, Ceylan, F. Arslan, B. Bayram, M. Şimşek. Yara bakımında ozon ve negatif basınç yöntemlerinin birlikte kullanımı. Bildiri kitabı P-347, TARK, 2012, Kıbrıs
 16. Aysun Baysan, Derya Karakaya, Ayla Kabalak, Derya Gökçınar, Kadriye Kahveci, Necdet Özdoğan. Yara bakımında aktif kapama+ozonlu zeytinyağı uygulamasının etkinliği. 5. Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013, Antalya
 17. Şengül Mercan, Sebahat Taş, Aynur Yazıcı Sorucuoğlu, Afife Ayla Kabalak. Ankara Ulus Devlet Hastanesi’nde dış merkezden kabul edilen uzamış süreç yoğun bakım hastalarının gelişinde var olan ve sonradan üreyen nazokomial enfeksiyonların değerlendirilmesi. 5. Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013, Antalya
 18. Derya Karakaya, Afife Ayla Kabalak, Aynur Yazıcı Sorucuoğlu, Hurişah Aksakal. Terminal dönem hastalarda bası yaralarına yaklaşım. 5. Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013, Antalya

Kongre, Çalıştay, Sempozyum Görevleri, Kurslar

 1. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, konuşmacı, “Ağrı ve Hipnoz”, Ekim 2005, İstanbul
 2. Omni Hipnoz Akademisi Sempozyumu, “Ağrı tedavisinde hipnozun yeri“, Ankara, 2006.
 3. Omni Hipnoz Akademisi Sempozyumu, “Eğitimde hipnozun yeri”, Ankara, 2007.
 4. Uygulamalı Ozon Terapi Eğitimi, konuşmacı, “Kronik yara ve yanıklarda ozon tedavisi ve uygulamaları “ Mart 2011, İstanbul
 5. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, “Çocuk yanıklarında anestezi ve analjezi“, Kasım 2011, Antalya
 6. Uluslararası Medikal Ozon Sempozyumu.“Yanıkta ozon terapi“. Eylül 2012, İstanbul
 7. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi, “Evde Nutrisyon Desteğinin Önemi“, Aralık 2013, Antalya
 8. KEPAN 2015, “Palyatif Bakımda Nutrisyon” paneli, Oturum Başkanlığı, Mart 2015.
 9. TARD, CEEA, Eğitimi Geliştirme Kursları, “Nöroloji, Loko-Rejyonel Anestezi ve Ağrı Modülü, Terminal Dönemde Palyatif Bakım” Modül Eğitmeni, Mart 2015.
 10. Uluslararası Katılımlı Hasta Yaşlı Engelli Bireyler Bakım ve Eğitim Derneği Sempozyumu. “Profesyonel Hasta bakımı nasıl olmalıdır”, Şubat 2016.
 11. TARD, CEEA, Eğitimi Geliştirme Kursları, “Nöroloji, Loko-Rejyonel Anestezi ve Ağrı Modülü, Terminal Dönemde Palyatif Bakım” Modül Eğitmeni, Şubat 2016.
 12. Türk Algoloji Derneği, 14. Ulusal Ağrı Kongresi, “Ağrı Tedavisinde Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi”, 3-6 Kasım 2016
 13. TARD, CEEA, Eğitimi Geliştirme Kursları, “Nöroloji, Loko-Rejyonel Anestezi ve Ağrı Modülü, Terminal Dönemde Palyatif Bakım” Modül Eğitmeni, 11 Kasım 2017
 14. . I. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi, “Küçük cerrahi girişimler ve doğumda hipnoterapi” Konuşmacı, 29 Kasım-2 Aralık 2018, İstanbul